Sprawozdania finansowe

Rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2016
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2015
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rok 2014
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rok 2013
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rok 2012
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rok 2011
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego