Sekcja Telemarku

Na posiedzeniu Zarządu Klubu SN PTT 27 lipca 2017, została powołana Sekcja Telemarku. To jakby powrót do korzeni.
My zapaleni miłośnicy „wolnej pięty”, mieszkańcy powiatu Tatrzańskiego chcieliśmy mieć oparcie w postaci przynależności do tego najstarszego narciarskiego klubu i jednocześnie stworzyć sekcje, jeździć razem, organizować zawody telemarkowe i być wizytówką SN PTT. Jesteśmy absolwentami szkoleń telemarkowych, kursów instruktorskich, chociaż nie wszyscy ale nie zmienia to faktu, że cieszy nas jazda w charakterystycznym przyklęku. Mamy zapewnienie ze strony najlepszego i największego ośrodka narciarskiego w Polsce czyli Kotelnicy Białczańskiej o wspieraniu nas i naszych idei. Od wielu już lat, coroczne zawody narciarskie „O Puchar Prezesa Kotelnicy” otwierane są przejazdami telemarkowymi. Cieszymy się, że ON Kotelnica wspiera nasze starania o rozwój niszowego narciarstwa, to jest wyraz dbałości i pielęgnowania kultury narciarstwa i dbanie o jej historię.

Miejmy nadzieję, że już nadchodzącej zimy będziemy mogli zaprosić „spuscocy” na zawody telemarku a jeśli zawody to może pokusimy się w przyszłości o Mistrzostwa Polski. Chcemy popularyzować i rozwijać tą formę narciarstwa, która powoli wraca do łask. Przypomnijmy, że pionierem narciarstwa telemarkowego był Sondre Norheim, który w 1868 roku wziął udział w zawodach, jego technika jazdy zdominowała narciarstwo norweskie i rozwijała się w kolejnym wieku. Nazwa techniki jazdy pochodzi od regionu Telemark w Norwegii.

Józef Schnaider w swoim podręczniku narciarskim, bez mała 120 lat temu, na str. 78 pisze: „Zwrot Telemark jest jedną z najpiękniejszych figur w nartowaniu. Zwrot ten jest raczej kombinacją hamowania z zataczaniem łuków i polega na tym, iż zjeżdżając z góry, kierunek prosty zmienia się nagle w boczny, a więc zatacza się łuk ostry, prze co narty stają skośnie do pochyłości, a szumna jazda na dół wstrzymana zostaje. Gdy się zamyśla zwrot zrobić w lewo, należy nogę prawą wysunąć nieco naprzód, skierować ku środkowi, przenosząc równocześnie ciężar ciała w tę stronę i przyklękając nieznacznie na lewą nogę, prawą nogą łuk zatoczyć. W ten sam zupełnie sposób zatacza się łuk w prawo, tylko w odwrotnym porządku.”

Narciarstwo telemarkowe to również forma turystyki narciarskiej czy ski alpinizmu z racji konstrukcji sprzętu, chcemy propagować wycieczki na tym sprzęcie. Teraz póki co czekamy na zimę.